Home

Americans for Fair Taxation
Score Card

TN through TX

Note: Bold type indicates a co-sponsor of H.R. 25)


« Previous      Home      Next »

C
Name
State
Dist
Party
For
Against
Leans
For
Leans
Against
Will Not
Commit
S
Alexander, Lamar
TN
 
R
       
X
S
Frist, Bill
TN
 
R
       
X
S
Cornyn, John
TX
 
R
       
X
S
Hutchison, Kay
TX
 
R
       
X
                   
H
Jenkins, William
TN
1
R
       
X
H
*Duncan, John
TN
2
R
X
       
H
Wamp, Zach
TN
3
R
 
X
   
H
Davis, Lincoln
TN
4
D
 
 
X
H
Cooper, Jim
TN
5
D
   
X
 
 
H
Gordon, Bart
TN
6
D
 
   
X
H
Blackburn, Marsha
TN
7
R
   
X
   
H
Tanner, John
TN
8
D
     
X
 
H
Ford, Harold
TN
9
D
       
X
H
Gohmert, Louie
TX
1
R
       
X
H
Poe, Ted
TX
2
R
   
X
 
H
Johnson, Sam
TX
3
R
   
X
   
H
*Hall, Ralph
TX
4
R
X
       
H
*Hensarling, Jeb
TX
5
R
X
       
H
Barton, Joe
TX
6
R
   
X
   
H
*Culberson, John
TX
7
R
X
       
H
*Brady, Kevin
TX
8
R
X
       
H
Green, Al
TX
9
D
     
X
H
McCaul, Michael
TX
10
R
X
     
H
Conaway, Mike
TX
11
R
X      
H
*Granger, Kay
TX
12
R
   
X
 
H
*Thornberry, Mac
TX
13
R
X
     
 
H
Paul, Ron
TX
14
R
X
 
 
   
H
Hinojosa, Ruben
TX
15
D
 
X
     
H
Reyes, Silvestre
TX
16
D
       
X
H
Edwards, Chet
TX
17
D
       
X
H
Jackson-Lee, Sheila
TX
18
D
       
X
H
*Neugebauer, Randy
TX
19
R
X
       
H
Gonzalez, Charles
TX
20
D
       
X
H
Smith, Lamar
TX
21
R
     
X
 
H
*DeLay, Tom
TX
22
R
X
       
H
*Bonilla, Henry
TX
23
R
X
       
H
Marchant, Kenny
TX
24
R
   
X
 
H
Doggett, Lloyd
TX
25
D
 
X
 
 
 
H
Burgess, Michael
TX
26
R
X
   
 
 
H
Ortiz, Solomon
TX
27
D
       
X
H
Cuellar, Henry
TX
28
D
 
    X
H
Green, Gene
TX
29
D
       
X
H
Johnson, Eddie
TX
30
D
       
X
H
*Carter, John
TX
31
R
X
       
H
*Sessions, Pete
TX
32
R
X
     
*Denotes Co-Sponsor in the 108th Congress
Bold text denotes Co-sponsor for current session
« Previous      Home      Back to Top       Next »